فهرست تعدادي از پروژه‌هاي انجام يافته در شركت تكنوراد زرين

رديف مورد قرارداد خريدار
1 ساخت يكصد دستگاه تانكر 31000Lt شركت صنايع آذر آب
2 تانكر حمل سودا شركت كالاي نفت تهران
3 تانكر زيرزميني شركت كالاي نفت تهران
4 كوئل آبگرم انبارهاي يزد شركت كالاي نفت تهران
5 عدسيهاي مخازن تحت فشار شركت كالاي نفت تهران
6 عدسيهاي شناور Floating Head شركت كالاي نفت تهران
7 OIL REMOVAL شركت كالاي نفت تهران
8 مخازن نيتروژن 100000 ليتري شركت كالاي نفت تهران
9 سيستم تخليه پارازايلين و متانول شركت D.M.T
10 يكصد و پنج دستگاه كيوسك تجاري بنياد جانبازان
11 تانكرهاي متحرك 20 دستگاه حمل و نقل خروش رعد
12 تانكرهاي متحرك 90 دستگاه حمل ونقل بين المللي پارس تير
13 تانكر 31000 ليتري متحرك شركت سيمان خاش
14 تانكرهاي حمل اسيد صنايع دفاع اصفهان
15 تانكرهاي حمل اسيد شركت ملي حفاري ايران
16 مخزن هواي فشرده فولاد خوزستان
17 OIL REMOVAL & CONDENSATE POLISHER پالايشگاه آبادان شركت آذرآب
18 ساخت بخشي از قطعات بويلر فاز2 نيشكر شركت صنايع آذرآب
19 طراحي و ساخت سه دستگاه مخزن 12000 گالني گاز مايع شركت شيشه لرستان
20 عدسيهاي 25 ميلي‌متري شركت صنايع آب
21 مخازن ديرايتور و تاورهاي ديرايتور و تانكهاي بلودان شركت بامين‌تك
22 عدسيهاي پروژه باطري‌سازي شركت صنايع آذرآب
23  ساخت عدسي (Head) شركت سداد ماشين
24  ساخت عدسي (Head) شركت تقطيران كاشان
25  ساخت عدسي (Head) شركت پارس تكنيك
26  ساخت عدسي (Head) شركت كارا سازه
27  ساخت عدسي (Head) شركت كارون سر
28  ساخت عدسي (Head) شركت تاكستان
29  ساخت عدسي (Head) شركت زلال ايران
30  ساخت عدسي (Head) صنايع شهيد باقري
31  ساخت عدسي (Head) شركت جهاد تحقيقات طوس
32  ساخت عدسي (Head) شركت خدمات تحقيقاتي جهاد
33  ساخت عدسي (Head) شركت فولاد مخزن
34  ساخت عدسي (Head) شركت صنايع آذرآب
 
Copyright © 2003 .تمامي حقوق اين سايت متعلق به شركت تكنوراد زرين است