توليدات شركت تكنوراد زرين

1- توليد عدسي‌هاي استاندارد تا ضخامت 100 ميلي‌متر و قطر 6000 ميلي‌متر

2- ساخت لبه عدسي با دستگاه برش اتوماتيك

3- مخازن تحت فشار

4- مخازن هواي فشرده

5- مخازن گاز

6- فيلترهاي روغن‌گير و سختي‌گير

7- رول پليت تا عرض 3200 ميلي‌متر و ضخامت 40 ميلي‌متر

 
Copyright © 2003 .تمامي حقوق اين سايت متعلق به شركت تكنوراد زرين است